Dränera runt huset

Att dränera kring sitt hus kan vara nödvändigt, av flera skäl. Det skyddar bostaden, ger ett mer behagligt inomhusklimat, och gör det möjligt att använda hela tomten. Det kan kosta en del att dränera, men det är en investering som lönar sig i längden.

Dränering kan inte bara göras i trädgården, utan även runt huset. Dessa båda arbeten skiljer sig åt på många sätt, men det finns även många likheter. En viktig likhet är att det är ett jobb som är svårt att göra på egen hand. Dräneringen bör alltid överlåtas till en fackman när det rör sig om ett så stort jobb som dränering runt ett hus. Du kan läsa mer dränering på sajten https://dränering-stockholm.se/

Varför görs dränering?

Den vanligaste anledningen till att dränering görs är för att skydda husgrunden och källaren från vatten, som annars kan ge upphov till mögel och fuktskador. Vid dräneringen grävs dräneringsslang ned för att leda bort vatten från grunden. Tomten grävs upp närmast huset, och man lägger ut grus. Sedan läggs dräneringsrören ned, och på dem mer grus, dräneringsduk och sedan jord. 

Dränering med grävmaskin

Vad kostar dränering?

Som med alla hantverkstjänster, framför allt sådana som kan kräva stora maskiner (grävmaskin) är det svårt att säga vad arbetet kostar i slutänden. Tomtens beskaffenhet har stor påverkan på slutpriset. Man kan dock utgå från att priset för dräneringen blir minst 1500 kronor per kvadratmeter. Det går dock att utnyttja ROT-avdraget, och även om det ändå handlar om mycket pengar så blir det dyrare att inte dränera.

Det finns också mer extrema fall, där det knappast räcker med en vanlig dränering. Ett sådant fall kan man läsa om. Där var det för några år sedan så mycket vatten som rann över tomten att det skulle krävas kraftiga pumpar för att kunna dränera pumpen. Hur det slutade i det fallet vet vi inte. Förhoppningsvis fick fastighetsägaren hjälp av kommunen.