Dränering i trädgården

Visst behöver växterna i trädgården vatten, men det är inte kul när för mycket vatten samlas på ett ställe. Att odla i vattensjuk jord är svårt, och lösningen är att dränera tomten.

Dränering innebär att skapa förutsättningar för att leda bort vatten från delar av tomten där det annars kan samlas. Beroende på var på tomten vattnet samlas kan det utgöra ett hot mot huset, eller bara vara ett problem för odlingsmöjligheterna. Det senare är dock illa nog, för den som är odlingsintresserad.

Det går att dränera tomten själv. Men om det finns många punkter där vattnet måste ledas bort, och jorden är tung, är det enklare, och mer skonsamt för ryggan, att anlita ett företag som kan göra dräneringen med grävmaskin och minigrävare.

Så går dräneringen till

Vid en dränering gräver man ett dike, i vilket man lägger ett rör som ska leda bort vattnet. Eventuellt kan man lägga duk i botten av diket. Sedan fylls diket med grus, och överst läggs en del av den jord som grävdes bort för att skapa diket. 

Dränering

Röret sluttar mot en stenkista, en grop som fyllts med grus. Du kan läsa mer om detta, och se bilder, på den här sidan. 

Några tips för en lyckad dränering

  • Konsultera en sakkunnig, som kan hjälpa dig att planera dräneringen. Då kan du dessutom få hjälp med att anpassa dräneringen efter markens förutsättningar på bästa sätt.
  • Lägg inte bara ned dräneringsrör, utan även ett rör som kan användas för att spola rent dräneringsröret. Smidigast är att sätta en rörböj som sticker upp ovanför marken.
  • Fundera på om du ska lägga duk under gruset. Många anser att det är en fördel, andra varnar för att duken kan slamma igen. Bäst är att rådgöra med någon som är kunnig.