Ljudasborbenter behövs när det är stimmigt

Vi behöver hjälp lyssna på rätt saker

Har du någon gång suttit i en stimmig lokal, där du knappt hör vad den som sitter närmast dig säger? Även om det inte finns någon störande bakgrundsmusik? Då är det inte ditt fel, eller fel på dina öron. Visste du att det i så fall är felkonstruerat i byggnaden där du sitter? Även om du sitter i en fin äldre lokal så kan man bygga så att det går att höra vad den säger som sitter närmast dig.

Det kallas ljudabsorbenter, och är just vad det låter som. Det finns skivor som man kan bygga antingen på väggarna eller i undertaket, som absorberar ljud. Det gör så att allt annat ljud omkring dig absorberas så att du ska kunna höra vad den säger som sitter allra närmast dig.

Man blir trött av en massa ljud omkring en

Allt ljud som inte du ska höra kan göra att man blir trött i huvudet. Det är för att din hjärna hör allt ljud, och inte vet vilket ljud som är viktigast. Vi har ju öron som är till för att höra alla möjliga och olika ljud. När allt kommer in i ens hjärna så vet den inte vilka ljud som den ska sortera bort. Därför hör man samtidigt allt som sker i en lokal. Men med absorbenter som filtrerar ljud så blir det lättare för din hjärna att sortera ut vilka ljud som den ska koncentrera sig på och då hör du bättre vad den säger som sitter närmast dig, och din hjärna kan vila då den förstår vad det är den ska lyssna på.

Forskningen har visat just på detta; att om man bygger med ljudabsorbenter så ökar koncentrationen hos alla som sitter i ett stimmigt rum. Ljudabsorbenterna hjälper våra hjärnor att veta vilka ljud som den ska filtrera bort och vilka ljud som den ska fokusera på.